Parsisiųskite

Sausio 28 d., trečiadienis
 
Gauk naujienas el. paštu:
Atsisakyti
 
 

2015-01-29

LTV2

Ketvirtadienis, sausio 29 d.

00:00 Panorama. Verslas. Kultūra. HD
00:35 Dėmesio centre
00:50 Sportas
00:55 Orai
01:00 ARTi
01:30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Amerikiečių choreografo kompozicijų vakaras. Geraldo Arpino baletas Atspindžiai
02:00 Programos pabaiga
08:00 Programos pradžia
08:05 Namelis prerijose
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:30 Laiko ženklai. Nepriklausomos Lietuvos laivyno kūrimas
12:00 Žinios. Ukraina
12:15 Naktinis ekspresas
12:45 Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai
14:50 Lietuvių dokumentikos meistrai
15:05 Poeto Antano Miškinio 110-osioms gimimo metinėms
15:15 Istorijos detektyvai
16:00 Mūsų kaimynai marsupilamiai
16:25 Namelis prerijose
17:45 Žinios. Ukraina
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 ...formatas
18:30 Pagauk kampą
19:00 Legendos
19:45 Visu garsu
20:30 Labanaktukas
21:00 Naktinis ekspresas
21:30 LRT aukso fondas. Petras Kurmelis (Petras Kurmelis). Drama, Lietuva, 1986.
22:35 Poeto Antano Miškinio 110-osioms gimimo metinėms
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Panorama. Verslas. Kultūra. HD
00:35 Dėmesio centre
00:50 Sportas
00:55 Orai
01:00 Elito kinas. Anapus (Svinalangorna). Drama, Švedija, 2010.
02:40 Programos pabaiga

Penktadienis, sausio 30 d.

00:00 Panorama. Verslas. Kultūra. HD
00:35 Dėmesio centre
00:50 Sportas
00:55 Orai
01:00 Elito kinas. Anapus (Svinalangorna). Drama, Švedija, 2010.
02:40 Programos pabaiga
08:00 Programos pradžia
08:05 Namelis prerijose
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:30 Laiko ženklai. Užsienio šalių politiniai interesai Lietuvoje 1919–1920 metais
12:00 Žinios. Ukraina
12:15 Naktinis ekspresas
12:45 Šarūno Barto filmų retrospektyva (Trys dienos). Dokumentinis, Lietuva, 2011.
14:00 Laiškas Evai
15:30 Lietuvių dokumentika. Lagerių moterys
16:00 Lietuvių dokumentika. Lagerių moterys
16:30 ...formatas
16:50 Mokslo sriuba
17:05 Vienas eilėraštis
17:15 Pagauk kampą
17:45 Žinios. Ukraina
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
18:15 Šiaurietiškas būdas
18:40 ... Aš negaliu sugrįžti
19:00 Teatras
19:45 Kanklininkė Ona Mikulskienė
20:00 Gustavo enciklopedija
20:30 Labanaktukas
21:00 Durys atsidaro
21:30 Lietuvių kino klasikai. Arūnas Žebriūnas
22:30 Koncertas
23:00 Lietuvių kinas trumpai. Pietys
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Panorama
00:22 Sportas
00:25 Orai
00:30 Mokslo sriuba
00:50 Legendos
01:35 Muzikos pasaulio žvaigždės. Amerikiečių choreografo kompozicijų vakaras. Geraldo Arpino baletas Slėpiniai
01:50 Programos pabaiga

Šeštadienis, sausio 31 d.

00:00 Panorama
00:22 Sportas
00:25 Orai
00:30 Mokslo sriuba
00:50 Legendos
01:35 Muzikos pasaulio žvaigždės. Amerikiečių choreografo kompozicijų vakaras. Geraldo Arpino baletas Slėpiniai
01:50 Programos pabaiga
08:00 Programos pradžia
08:05 Visu garsu
09:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
09:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita
09:30 Kultūrų kryžkelė. Menora
09:45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
10:00 Krikščionio žodis
10:15 Kelias
10:30 Keliaukim!
11:00 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu
11:45 Žinios. Ukraina
12:00 Talentų ringas
13:15 Būtovės slėpiniai. Tebeieškant Žalgirio
14:00 Kultūra +
14:30 Marius Ivaškevičius. Madagaskaras
17:10 Lietuvių dokumentikos meistrai
18:00 Žinios. Orai
18:15 Legendos
19:00 Muzika gyvai
20:20 ARTi
20:50 Vienas eilėraštis
21:00 Avinėlių tylėjimas (The Silence Of The Lambs). Kriminalinis, JAV, 1991.
23:00 Panorama
23:22 Sportas
23:25 Orai
23:30 Šarūno Barto filmų retrospektyva (Laisvė). Drama, Prancūzija, 2000.
01:05 Muzikos pasaulio žvaigždės. Groja Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai
01:40 Programos pabaiga

Sekmadienis, vasario 1 d.

01:05 Muzikos pasaulio žvaigždės. Groja Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai
01:40 Programos pabaiga
08:00 Programos pradžia
08:05 Dainų sūpynės
09:45 Teatras
10:30 ORA ET LABORA
11:00 Kasdienybės aitvarai
11:45 Žinios. Ukraina
12:00 Talentų ringas
13:15 Mūsų miesteliai. Senoji Varėna
14:00 Šventadienio mintys
14:30 Baletas Raudonoji Žizel
16:00 Poetas Antanas Miškinis
17:00 Kultūros savanoriai
17:30 Septynios Kauno dienos
18:00 Žinios. Orai
18:15 Rusų gatvė. Žinios.
18:45 Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai
19:30 Dviese sūpuoklėse
21:40 Visu garsu
22:30 Panorama
22:52 Sportas
22:55 Orai
23:00 Džiazo muzikos vakaras. Festivalis Vilnius Mama Jazz 2014. Vein feat. Greg Osby
00:00 Šiaurietiškas būdas
00:30 Koncertas
01:50 Programos pabaiga

Pirmadienis, vasario 2 d.

00:00 Šiaurietiškas būdas
00:30 Koncertas
01:50 Programos pabaiga
08:00 Programos pradžia
08:05 Leonardas
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:30 Laiko ženklai. Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis
12:00 Žinios. Ukraina
12:15 Septynios Kauno dienos
12:45 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu
13:30 Koncertas
15:00 Gimtoji žemė
15:30 Girių horizontai
16:00 Džeronimas
16:25 Namelis prerijose
17:15 Laiko ženklai. Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis
17:45 Žinios. Ukraina
18:00 Rusų gatvė. Žinios.
18:25 Krepšinis. LKL čempionatas
20:30 Labanaktukas
21:00 Kultūra
21:30 Mistinė pica (Mystic Pizza). Komedija, JAV, 1988.
23:15 Mokslo sriuba
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Panorama. Verslas. Kultūra. HD
00:35 Dėmesio centre
00:50 Sportas
00:55 Orai
01:00 Kultūros savanoriai
01:30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Groja Petras Geniušas
02:05 Programos pabaiga

Antradienis, vasario 3 d.

00:00 Panorama. Verslas. Kultūra. HD
00:35 Dėmesio centre
00:50 Sportas
00:55 Orai
01:00 Kultūros savanoriai
01:30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Groja Petras Geniušas
02:05 Programos pabaiga
08:00 Programos pradžia
08:05 Namelis prerijose
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:30 Laiko ženklai. Kultūrinis gyvenimas pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais
12:00 Žinios. Ukraina
12:15 Kultūra +
12:45 Baletas Raudonoji Žizel
14:15 Lietuvių dokumentikos meistrai
15:10 Būtovės slėpiniai. Tebeieškant Žalgirio
16:00 Džeronimas
16:25 Žurnalistės Inos Drąsutienės kūrybos retrospektyva
17:10 Žurnalistės Inos Drąsutienės kūrybos retrospektyva
17:45 Žinios. Ukraina
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
18:15 Pasaulio dokumentika. Saulės dovanos
18:45 Mokslo sriuba
19:00 LRT Kultūros akademija
19:45 Linija, spalva, forma
20:30 Labanaktukas
21:00 Naktinis ekspresas
21:30 Sprogstanti Saulė
23:00 Dabar pasaulyje
23:30 Sprogstanti Saulė
01:00 Panorama. Verslas. Kultūra. HD
01:35 Dėmesio centre
01:50 Sportas
01:55 Orai
02:00 Programos pabaiga

Trečiadienis, vasario 4 d.

01:00 Panorama. Verslas. Kultūra. HD
01:35 Dėmesio centre
01:50 Sportas
01:55 Orai
02:00 Programos pabaiga
08:00 Programos pradžia
08:05 Žurnalistės Inos Drąsutienės kūrybos retrospektyva
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:30 Laiko ženklai. Kauno fortai
12:00 Žinios. Ukraina
12:15 Naktinis ekspresas
12:45 LRT Kultūros akademija
13:30 ORA ET LABORA
14:05 Džiazo muzikos vakaras. Festivalis Vilnius Mama Jazz 2014. Vein feat. Greg Osby
15:10 Mūsų miesteliai. Senoji Varėna
16:00 Mūsų kaimynai marsupilamiai
16:25 Namelis prerijose
17:15 Laiko ženklai. Kauno fortai
17:45 Žinios. Ukraina
18:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita
18:15 Lietuvių dokumentika. Lagerių moterys
18:44 Lietuvių dokumentika. Lagerių moterys
19:15 Istorijos detektyvai
20:00 Kultūros savanoriai
20:30 Labanaktukas
21:00 Naktinis ekspresas
21:30 Elito kinas. Komediantas (Dirch). , Danija, 2011.
23:30 Dabar pasaulyje
00:00 Panorama. Verslas. Kultūra. HD
00:35 Dėmesio centre
00:50 Sportas
00:55 Orai
01:00 Linija, spalva, forma
01:45 Muzikos pasaulio žvaigždės. Groja Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai
02:15 Programos pabaiga

į viršų

atgal

Naujausios


Pasiūlymai

Informacija kasdien

Vardadieniai:

Aivaras, Gintas, Girkantas, Valerijus, Žibutė

TV programa:

   
TV3 programa
LNK programa
BTV programa
   
   
LTV programa
TV6 programa
LTV2 programa
Lietuvos Rytas. TV
   

Apklausa

Ar domitės artėjančiais savivaldybių rinkimais?

Kainos

Degalai:

Valiutos:

2015-01-29
Valiutos_usd
USD  
Arrow down
0.8815 LT
EUR  
Arrow down
1 LT
Valiutos_gbp
GBP  
Arrow up
1.3394 LT

Daugiau...

Žaliavos:

 

Kaina, USD

 

Matas

Nafta
Arrow down
44.4   bar.
Dujos
Arrow up
2.864   MMBTU
Auksas
Arrow down
1281.8   oz

Anupro Dirvelės nuotykiai

Gal pamiršo, gal ir tyčia Jų nešventino Bažnyčia. Et, galvojo kunigai, Čia ne mūsų pinigai.
Gavo pensiją Dirvelė. – One, neškim į bankelį. Ten už durų septynių Mano eurui bus ramu.
– Gal, Anuprai , išprotėjai? Gal tau „stogas“ pajudėjo? Nebe tie dabar laikai – Verks bankely pinigai.
Bankrutuos – sudie, euruti, O palūkanų – špygutė. Seną kojinę turiu. Ten ir bankas. Su euru.